Plats + Händelse =

geotaggade videopresentationer

Arkeologikanalen är en plats att koppla arkeologiska presentationer till sin geografiska plats genom att visa dessa på en karta. 

/ Daniel Lindskog

”Det går inte att se ett sammanhang om det inte finns några bitar att se ett sammanhang mellan.”

Peter Gärdenfors